ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปัญญา สีมงคุน
ชื่อเรื่อง การหาปริมาณโลหะหนักและสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์แกโนคลอรีน บางตัว ที่ตกค้างในแม่น้ำโขงและแม่น้ำงึมในเวียงจันทน์
หัวเรื่อง โลหะหนัก -- การวิเคราะห์;น้ำ -- การวิเคราะห์;ยากำจัดศัตรูพืช -- การวิเคราะห์;แม่น้ำ -- ลาว;แม่น้ำโขง;แม่น้ำงึม;ออร์กาโนคลอรีน;ยาฆ่าแมลง -- การวิเคราะห์
จำนวนหน้า ด, 165 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 133-137
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539