ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บรรเจิด ไชยมงคล
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์แกโนคลอรีนในน้ำแม่ปิงตอนบน โดยวิธี แก๊ส-ลิควิดโครมาโทกราพี
หัวเรื่อง น้ำ -- การวิเคราะห์;ยากำจัดศัตรูพืช;แก๊ส-ลิควิดโครมาโตกราฟีย์;แม่น้ำปิง
จำนวนหน้า ต, 137 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 121-125
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536