ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรกมล สาฆ้อง
ชื่อเรื่อง การหาปริมาณสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์แกโนคลอรีนที่ตกค้างในแม่น้ำปิง ตอนล่างและน้ำแม่กวง ปี 2538
หัวเรื่อง น้ำ -- การวิเคราะห์;ยากำจัดศัตรูพืช -- การวิเคราะห์;ยาฆ่าแมลง -- การวิเคราะห์;ออร์กาโนคลอรีน;แม่น้ำ -- ไทย(ภาคเหนือ);แม่น้ำปิง;แม่น้ำกวง
จำนวนหน้า ต, 139 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 113-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539