ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิโรจน์ ปิยวัชรพันธุ์
ชื่อเรื่อง การหาปริมาณรวมของปรอทในปลาน้ำจืดบางชนิดโดยวิธีโคลด์เวเพอร์อะตอมมิคแองซอฟชั่นสเปคโตรโฟโตเมตรีย์ = The Determination of total mercury in some freshwater fishes by Cold Vapor Atomic Absorption Spectrophotometry
หัวเรื่อง ปรอท;อนินทรียเคมี;ปลาน้ำจืด;โคลด์เวเพอร์อะตอมมิคแอบซอพชันสเปคโตรโฟโตเมตรี
จำนวนหน้า 65 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2519