ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กุลยา จันทร์อรุณ
ชื่อเรื่อง การหาปริมาณของกรดเดลตา-อะมิโนลีวูลินกพอร์โฟบิลิโนเจนพอร์ไฟริโนเจนและพอร์ไฟรินในปัสสาวะ = The Determination of d-aminolevulinic acid, porphobilinogen porphyrinogen and porphyrins in urine
หัวเรื่อง โครมาโตกราฟีย์;สเปกโตรโฟโตเมทรี;พอร์พัยริน;กรดเดลตา-อะมิโนลีวูลินกพอร์โฟบิลิไนเจน;ปัสสาวะ;พอร์ไฟริโนเจน
จำนวนหน้า 71 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2524