ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรทิพย์ นุ่มนวล
ชื่อเรื่อง การศึกษาทางอินฟราเรดและไคเนติกของสารประกอบเชิงซ้อนของมิว-อะมิโด-มิว-คาร์บอกซีเลโต-บีส เตดระแอมมีนโคบอลต์ (III) = Infrared and kinettic studies of-M-Amido-M-carboxylato-bis [tetra-emminecobalt (III)] complexes
หัวเรื่อง เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย;สารประกอบเชิงซ้อน -- วิจัย;รังสีอินฟราเรด;ปฏิกิริยาเคมี
จำนวนหน้า 76 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2521