ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อาคม วามะลุน
ชื่อเรื่อง การแยกโปตัสเซียมและโซเดียมออกจากหินเกลือจากแหล่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย = The Separation of potassium and sodium form the rock salts in the Northeast of Thailand
หัวเรื่อง เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย;ห้องปฏิบัติการเคมี;โพแทสเซียม;โซเดียม;หินเกลือ
จำนวนหน้า 33 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2521