ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชดา เทพารักษ์
ชื่อเรื่อง การทำแอนติโมนีไตรออกไซด์จากแร่สติบไนท์ โดยใช้ลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิง = Preparation of antimony trioxide from stibnite using lignite as fuel
หัวเรื่อง แอนติโมนีไตรออกไซด์ -- วิจัย;เคมีวิเคราะห์ -- วิจัย;สติบไนท์;ลิกไนต์;เชื้อเพลิง
จำนวนหน้า 46 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2523