ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มานพ มัทธุรศ
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบและการหาค่าการเปลี่ยนแปลงความร้อนของปฏิกิริยาเคมีบางอย่างโดยวิธีเอนธัลปิเมตริกติเตรน = Investigation and determination of enthalpy change of some chemical reactions by enthalpimetric titration
หัวเรื่อง เคมี -- การทดลอง;เคมี -- วิจัย;ปฏิกิริยาเคมี;ความร้อน;เอนธัลปิเมตริกติเตรน
จำนวนหน้า 82 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2523