ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชะหน่าย มังคลารัตนศรี
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบเคมีในผักสดระหว่างเก็บรักษา = Change of some chemical components in fresh vegetables during storage
หัวเรื่อง ผัก -- การเก็บและรักษา -- วิจัย;ชีวเคมี -- วิจัย
จำนวนหน้า 140 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนเคมี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนเคมี) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2523