ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิพสุดา อาสาสรรพกิจ
ชื่อเรื่อง การเก็บกักแคโรทีนอยด์จากใบกะเพรา = Encapsulation of carotenoids from holy basil (ocimum sanctum L.) leaves
หัวเรื่อง คาโรทีนนอยด์ -- การสกัด;กะเพรา -- คาโรทีนนอยด์ -- การวิเคราะห์;กะเพรา -- การสกัด
จำนวนหน้า ฑ, 111 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554