ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บรรณนิสา ทิพย์วิชัย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สตรอเบอรี - ลำไยชนิดแท่ง = Development of strawberry-longan bar
หัวเรื่อง สตรอเบอรี -- แง่เศรษฐกิจ;ลำไย -- แง่เศรษฐกิจ;ผลไม้ -- แง่เศรษฐกิจ;สตรอเบอรี -- การอบแห้ง
จำนวนหน้า ฑ, 145 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552