ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธิดาวรรณ แมะบ้าน
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นไขมันต่ำจากข้าวเหนียวดำด้วยเทคนิคไมโครเวฟและเคลือบช็อกโกแลตลดไขมัน = Development of low fat rice-cracker product (Khao-tan) from black glutinous rice using microwave technique and coated with reduced fat chocolate
หัวเรื่อง ข้าวแต๋น;ผลิตภัณฑ์ข้าว;ข้าวเหนียวดำ -- การแปรรูป
จำนวนหน้า ฐ, 112 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 82-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556