ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุวพร มูลคำ
ชื่อเรื่อง การสกัดสารสีแดงจากเปลือกแก้วมังกรและการประยุกต์ใช้ในน้ำสตรอเบอรีที่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ = Extraction of red pigment from rind of pitaya (Hylocereus undatus) and application in pasteurized strawberry juice
หัวเรื่อง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม;แก้วมังกร (พืช);สตรอเบอรี
จำนวนหน้า ฐ, 104 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552