ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โสรักษ์ ดิษฐประยูร
ชื่อเรื่อง ความเป็นพลวัตของความขัดแย้งของผู้ใช้น้ำหลายฝ่ายในลุ่มแม่น้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Conflict dynamism of multi-water users in Mae Suek Watershed, Mae Chaem District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การจัดการลุ่มน้ำ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่);การใช้น้ำ -- ลุ่มน้ำแม่ศึก;การจัดการน้ำ
จำนวนหน้า ณ, [344] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 320-330
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549