ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัฐภูมิ ปางวัชรากร
ชื่อเรื่อง ศักยภาพและข้อจำกัดขององค์กรชุมชนปกาเกอญอในการจัดการข้อขัดแย้งที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Potentials and limitations of karen community organization in land conflict management in conservation forest : a case study of Huai Som Poi Village, Doi Kaeo Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง องค์กรชุมชน;ที่ดิน;หมู่บ้านห้วยส้มป่อย. (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฐ, 233 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) --- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 213-216
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551