ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จักรวรรดิ์ ศุภวัฒน์วิโรจน์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยเชิงนิเวศ ไฟป่า และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการเกิดดอกเห็ดเผาะในตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Ecological factors, forest fire and indigenous knowledge on Fruit-body formation of astraeus hygrometricus (Pers.) morg, in Mueang Na Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง นิเวศวิทยา;ไฟป่า;ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เชียงดาว (เชียงใหม่). ตำบลเมืองนะ;เห็ดเผาะ
จำนวนหน้า ฑ, 214 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 153-161
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551