ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นครินทร์ ดำรงภคสกุล
ชื่อเรื่อง ความเป็นพลวัตของรูปแบบการผลิตข้าวเพื่อยังชีพภายใต้แรงกดดันด้านที่ดินและการผลิตเชิงพาณิชย์ของชาวปกาเกอะญอ: กรณีศึกษาบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Dynamics of subsistence rice production of the Pga K'nyau under land and commercial production pressure: A Case study of Ban Khun Pae village, Ban ae Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ข้าว -- การผลิต;การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ;ชนกลุ่มน้อย -- จอมทอง (เชียงใหม่);ปกาเกอะญอ
จำนวนหน้า ฐ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 151-155
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552