ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มณีภัทร เพชรคำ
ชื่อเรื่อง ความขัดแย้งเรื่องน้ำจากการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเข้ม : กรณีศึกษาชุมชนในกลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Water resource conflict from the intensive agricultural land use : A Case study of communities in Mae Tia watershed, Doi Kaew Subdistrict, Chom Thong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การจัดการลุ่มน้ำ -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอยแก้ว;น้ำในการเกษตร -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอยแก้ว;ที่ดินเพื่อการเกษตร -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอยแก้ว;ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ(เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฐ, [170] แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 149-152
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551