ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิรินทิพย์ พรหมคำทิพย์
ชื่อเรื่อง การปรับตัวด้านความรู้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาบ้านธารทอง ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge adaptation in forest resource management : a case study of Ban Than Thong, Tambon Huai Kaeo, King Amphoe Mae On, Changwat Chiang Mai
หัวเรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ -- แม่ออน (เชียงใหม่). ตำบลห้วยแก้ว;ป่าไม้และการป่าไม้ -- แม่ออน (เชียงใหม่). ตำบลห้วยแก้ว;การปรับตัว -- แม่ออน (เชียงใหม่). ตำบลห้วยแก้ว
จำนวนหน้า ก-ด, [318] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [275]-282
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549