ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐิติกรณ์ ยาวิไชย
ชื่อเรื่อง พัฒนาการของเครือข่ายจัดการลุ่มน้ำแม่ศึกในการจัดการธรรมชาติ : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of watershed management network in natural resources management : a case study of Mae Suk watershed, Mae Chaem District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่);ลุ่มน้ำแม่ศึก
จำนวนหน้า ก-ฐ, 217 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [186]-192
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549