ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุดารัตน์ กาญจนขันธกุล
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์ในการปรับตัวของเกษตรกรปกาเกอะญอในการปลูกกะหล่ำปลี : กรณีศึกษาบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Adaptive strategies of the Pga K'nyau farmers in cabbage farming : a case study of Huai Som poi Village, Doi Kaeo Sub district, Chom Thong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง กะหล่ำปลี -- การปลูก;เกษตรกร -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอยแก้ว;กะเหรี่ยง;บ้านห้วยส้มป่อย (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฐ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [138]-142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550