ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เทวัญ พีรประเสริฐศักดิ์
ชื่อเรื่อง ปัจจัยเชิงซ้อนที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่โต๋ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Complex factors affecting the use of green manure for highland soil and water conservation : a case study of Karen Community at Mae Tho Village, Bo Kaeo Sub-District, Samoeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ดิน;น้ำ;กะเหรี่ยง
จำนวนหน้า ฐ, 139 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [127]-128
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551