ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปวินท์ หน่อแก้ว
ชื่อเรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ของชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาหมู่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Adaptation of commercial agricultural production of the Pga K'nyua : a case study of Khun Pae Village, Ban Pae Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ที่ดินเพื่อการเกษตร -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านแปะ;การใช้ที่ดิน;เกษตรกรรม;การปลูกพืช -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านแปะ;ปกาเกอะญอ
จำนวนหน้า ฏ, 153 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [122]-125
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552