ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Oraphan Somnoo
ชื่อเรื่อง Effect of Transforming Growth Factor Beta-1 on Hyaluronan Synthase -2 Gene expression and Hyaluronan Synthesis in Equine Chondrocyte Culture = ผลของทรานส์ฟอร์มิงโกรทแฟกเตอร์ บีตา-1 ต่อการแสดงออกของยีนไฮยาลูโรแนนซินเทส-2 และการสังเคราะห์ไฮยาลูโรแนนในเซลล์กระดูกอ่อนม้าเพาะเลี้ยง
หัวเรื่อง Horses;Hyaluronan;Chondrogenesis
จำนวนหน้า xvii, 86 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2011
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biochemistry
โน้ต Thesis (Master of Science (Biochemistry) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 57-67
ภาษา English
ปีการศึกษา 2011