ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ตุลนาฒ ทวนธง
ชื่อเรื่อง การกำหนดเพศของกะโหลกศีรษะคนไทยโดยวิธีการวัดตามระบบเมตริก = Sex determination of Thai skulls by using craniometry
หัวเรื่อง Sex Determination Analysis;Cephalometry;Dissertations, academic -- Anatomy
จำนวนหน้า ฐ, 69 หน้า : ตาราง, ภาพ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [56]-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554