ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กมลทิพย์ ราศรี
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนกลัยโคคอนจูเกทของเซลล์ต่อมภายในต่อมน้ำลายหลักของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
หัวเรื่อง ต่อมน้ำลาย;สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม;เซลล์;Dissertations, academic -- Anatomy
จำนวนหน้า ฐ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [149]-152
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544