ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยิ่งพันธ์ อนุศรี
ชื่อเรื่อง การกระจายของเส้นประสาทเวกัสบริเวณหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร = Anatomical distribution of the vagus nerves in the region of esophagus and the stomach
หัวเรื่อง ประสาทเวกัส -- วิจัย;เส้นประสาท;หลอดอาหาร;กระเพาะอาหาร;Dissertations, academic -- Anatomy;Vagus nerve, anatomy & histology;Esophagus, anatomy & histology;Stomuch, anatomy & histology
จำนวนหน้า 200 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2526