ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จรรยารักษ์ สุริยุทธ
ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบของเส้นประสาท Superficial peroneal และ Deep peroneal ในกลุ่มประชากรไทย ในร่างอาจารย์ใหญ่และความสำคัญทางคลินิก = Anatomical study of superficial peroneal and deep peroneal nerves in Thai cadaver population and clinical implications
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Anatomy;Peroneal Neuropathies;Accessory deep peroneal nerve
จำนวนหน้า ฌ, 54 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 50-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557