ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิตตราพร ทิพย์มาลา
ชื่อเรื่อง การประมาณอายุจากผิวหน้าต่อแนวประสานกระดูกหัวหน่าวในคนไทย = Age estimation from symphyseal surface of pubic symphysis in a Thai population
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Anatomy;Age estimation;Pubic Symphysis;กระดูก;โครงกระดูก;การกำหนดอายุจากโครงร่าง
จำนวนหน้า ฑ, 60 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555