ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัยวิชิต เพชรศิลา
ชื่อเรื่อง ผลของธาตุอาหารพืชต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ซิมบิเดียมซูเปอร์ฟรีค = Effects of plant nutrient on growth and development of cymbidium super freak
หัวเรื่อง กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต;ธาตุอาหารพืช
จำนวนหน้า ฑ, 184 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากษตรศาสตร์พืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากษตรศาสตร์พืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [152]-158
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554