ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขวัญดาว ผิวขาว
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบโรคฮวงลองบิงและทริสเตซ่าในสวนส้มโอที่ผลิตเพื่อการส่งออก = Detection of Huanglongbing and Tristeza diseases in pomelo orchards for export
หัวเรื่อง ส้มโอ -- โรค;โรคฮวงลองบิง;โรคทริสเตซ่า
จำนวนหน้า ฎ, 69 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552