ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุทธิพงศ์ วทานียเวช
ชื่อเรื่อง การคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟท์จากใบข้าวโพดสำหรับควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพด = Selection of endophytic fungi from corn leaf for control of Northern corn leaf blight
หัวเรื่อง เอ็นโดไฟติคฟังไจ;เชื้อรา -- การทดลอง;ข้าวโพด -- โรคและศัตรูพืช;สารต้านเชื้อรา
จำนวนหน้า ฎ, 77 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547