ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดวงดาว กันทรัตน์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งใน Genus Oidium Subgenus Fibroidium ที่พบในจังหวัดเชียงใหม่ = Phylogenetic relationship mildew in Genus Oidium Subgenus Fibroidium Found in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เขื้อรา -- พันธุกรรม;เชื้อรา -- สัณฐานวิทยา;เชื้อรา -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฐ, [135] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 125-128
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549