ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชนินทร ดวงสอาด
ชื่อเรื่อง การควบคุมโรคถอดฝักดาบของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium moniliforme Sheldon โดยเชื้อราเอนโดไฟต์ในข้าว
หัวเรื่อง ข้าว -- โรคและศัตรูพืช;โรคถอดฝักดาบ;เชื้อรา
จำนวนหน้า ฐ, 153 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [80]-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545