ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยศวดี อุดมพิทักษ์เดชา
ชื่อเรื่อง การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสปฎิปักษ์เพื่อควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของปทุมมา = Selection of antagonistic actinomycetes for controlling bacterial wilt disease of curcuma
หัวเรื่อง ปทุมมา;โรคเหี่ยว;โรคเกิดจากแบคทีเรียในพืช
จำนวนหน้า ฏ, 83 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [66]-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552