ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพลิน ถาใจ
ชื่อเรื่อง ความผันแปรของลักษณะฟีโนไทป์จีโนไทป์และการเป็นปฎิปักษ์ของเชื้อเอนโดไฟท์ติกแอคติโนมัยซีส ของพืชตระกูลกะหล่ำเพื่อควบคุมโรคใบจุด = Phenotypic, genotypic and antagonistic variation among endophytic actinomycetes implicated in crucifer to control leaf spot
หัวเรื่อง กะหล่ำ;โรคใบจุด
จำนวนหน้า ฐ, 76 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [60]-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551