ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันเพ็ญ ศรีชาติ
ชื่อเรื่อง ผลของสารถนอมอาหารและสารเคลือบผิวต่ออายุการวางจำหน่ายของผลลำไยพันธุ์ดอ
หัวเรื่อง ลำไย -- พันธุ์ดอ;จุลินทรีย์;ลำไย -- การเก็บและรักษา;ผลไม้ -- การเคลือบผิว;ลำไย -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ถ, 159 แผ่น : ภาพประกอบ + ดิสเกตต์ 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโรคพืช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [150]-155
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545