ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คคนางค์ ตียเกษม
ชื่อเรื่อง การใช้วิตามินและเกลือแร่เสริมของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง วิทยาลัยพลศึกษา -- นักศึกษา;วิตามิน;เกลือแร่;นักศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 72 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนาศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโภชนาศาสตร์ศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม;บรรณานุกรม: แผ่น 59-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545