ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาราตี แซ่โกย
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ขึ้นทะเบียนรักษา ณ โรงพยาบาลแมคเคน จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โรงพยาบาลแมคเคน;พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;โรคเรื้อน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่;อาหาร
จำนวนหน้า ซ, 58 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 45-47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545