ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Salinthip Daengkongkho
ชื่อเรื่อง A Study of SIR model with time delay and varying total population = การศึกษาแบบจำลอง SIR ที่มีตัวหน่วงเวลา และจำนวนประชากรรวมแปรค่า
หัวเรื่อง Mathematical models;Infection;Epidemics
จำนวนหน้า viii, 81 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Filed of Applied Mathematics
โน้ต Thesis (Master of Science (Applied Mathematics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 79-80
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012