ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กมลพันธ์ เกิดมั่น
ชื่อเรื่อง แผนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในระดับฟาร์มภายใต้ความเสี่ยง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา = Optimal crop plans at farm level under risk, Mae Chai District, Phayao Province
หัวเรื่อง การปลูกพืช -- การประเมินความเสี่ยง;เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ;การปลูกพืช -- แม่ใจ (พะเยา)
จำนวนหน้า ณ, 152 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 150-151
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552