ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชรินทร์ รังผึ้ง
ชื่อเรื่อง แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีอ้อยเป็นพืชหลัก อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ = optimal crop production plans under risk in sugarcane-based areas, Tak Fa District, Nakhon Sawan Province
หัวเรื่อง อ้อย -- การปลูก;ระบบการปลูกพืช;เกษตรกรรม -- การประเมินความเสี่ยง;เกษตรกรรม -- ตากฟ้า (นครสวรรค์)
จำนวนหน้า ณ, 136 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 133-135
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557