ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรัสวดี บุตรพลวง
ชื่อเรื่อง ระดับการอุดหนุนการทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงที่เกษตรกรยอมรับได้ในอำเภอแม่วาง และจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Levels of subsidies which farmers will accept to engage in organic farming in the highland of Mae Wang and Chom Thong district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม -- แง่เศรษฐกิจ;เกษตรอินทรีย์ พื้นที่สูง;พื้นที่สูง -- แม่วาง (เชียงใหม่);พื้นที่สูง -- จอมทอง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ท, 130 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [106]-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554