ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์
ชื่อเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศของ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988;บริษัทขนส่ง;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จำนวนหน้า ฎ, 96 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;มีบรรณานุกรมท้ายเล่ม
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545