ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมสุข ซื่อสัตย์สกุล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
หัวเรื่อง โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม;อินเตอร์เน็ต;การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา);การประชาสัมพันธ์;ตารางคะแนน
จำนวนหน้า ฏ, 90 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 63-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545