ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิยม ฉินตระกูล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเล่นที่ผลิตจากไม้ กรณีศึกษาบริษัทลานนาวู้ดเด้นโปรดักท์ จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทลานนาวู้ดเด้นโปรดักท์;พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์;โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต;การตลาดอินเตอร์เน็ต;ของเล่น;ไม้
จำนวนหน้า ฐ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 54-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545