ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิสุทธิ์ ศรีจันทร์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาออนไลน์ สำหรับสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์. สำนักวิทยบริการ;อินเตอร์เน็ต;ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
จำนวนหน้า 177 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 135-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545