ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัตน์ บุญมี
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการให้ข้อมูลกรมธรรม์ ของฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล แอดจัสเม้นท์ จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทอินเตอร์แนชชั่นแนล แอดจัสเม้นท์;บริษัทประกันภัย;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;เทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนหน้า ฐ, 112 แผ่น : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [78]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545