ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กาญจนา ขัติทะจักร์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
หัวเรื่อง สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. สำนักกิจการนักศึกษา;เทคโนโลยีสารสนเทศ;กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา;การกู้ยืม
จำนวนหน้า ฏ, 114 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [70]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545